top of page

ees

חיזוי תקלות במעליות ודרגנועים

ניטור

המערכת מנטרת אחר כל המעליות בזמן אמת ומעבירה את המידע לשרתי החברה.

כל המעליות מנוטרות 24/7

דיווח

המערכת מדווחת על כל תקלה באופן מיידי.

קריאות שירות לטכנאי נפתחות אוטומטית לצורך ביצוע פעולת האחזקה.

חיזוי

אלגוריתם החיזוי שלנו ממליץ על פעילות מונעת על פי המידע המתקבל מהמעלית.

באמצעות תובנות המערכת ניתן לנהל את פעילות האחזקה מראש.

אתרי הפרויקטים שלנו

bottom of page